شغل نشان

برچسب‌ "امواج مایکروویو کیهانی"

الگوی گسترش جهان هستی یکسان و واحد نیست ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 11 آذر 96 - 12:22

الگوی گسترش جهان هستی یکسان و واحد نیست !؟ این نظریه جدید دانشمندان است که آن ها با بررسی امواج مایکروویو باستانی کیهان…