آرشیو برچسب: انار

چرا در روزهای پاییزی نباید خوردن انار را فراموش کنیم ؟

میهن پست – در مورد خواص درمانی و طبی آن شاید همین مسئله کافی باشد که نام این میوه از قدیم مورد توجه طبیبان قرار گرفته و  حتی در کتاب مقدس نیز چندین بار نام آن به عنوان میوه ای با خاصیت درمانی ذکر شده است.

متن کامل »