آرشیو برچسب: انبار جهانی دانه‌های کشاورزی سوالبارد

خزانه جهانی بذر سوالبارد، انباری برای نجات نسل بشر + ویدیو

خزانه جهانی بذر سوالبارد انباری برای نجات نسل بشر است که در ۲۶ فوریه ۲۰۰۸ بطور رسمی افتتاح شد و نخستین سفارش خود را با دریافت یک صد میلیون بذر از یک‌صد کشور آغاز کرد. تا زمانی که به هر دلیل زمین تقریبا خالی از سکنه شود و زیرساخت‌های آن نیز نابود و ذخایر غذایی نیز به صفر نزدیک برسد. برای آن عده اندک باقیمانده، تنها یک ماموریت وجود دارد؟ بازسازی جهان. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »