شغل نشان

برچسب‌ "انبساط هستی"

انبساط هستی به چه معناست و به چه چیزی منبسط خواهد شد ؟

مهتاب کیانی | پنج‌شنبه 16 آذر 96 - 01:58

تئوری بیگ بنگ در یکی از بخش های خود به موضوع انبساط هستی اشاره می کند ، اما در این میان سوال اصلی اینجاست…