آرشیو برچسب: انتخابات ریاست جمهور

جزئیات جلسه روحانی با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

به گزارش میهن پست – محمد غرضی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مورد جلسه امروز رئیس جمهور با دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری ،گفت: در این جلسه تاکید شد که در انتخابات سال گذشته برنده و بازنده ای وجود ندارد و برنده اصلی مردم بودند و همگی ما باید دست به دست هم دهیم تا این انسجام ملی را حفظ کنیم.

متن کامل »