شغل نشان

برچسب‌ "انتشاراتی"

کتاب عجیب و ناخوانایی که مجور چاپ گرفت ؟

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 26 مهر 96 - 01:51

کتاب عجیب و ناخوانایی که مجور چاپ گرفت؟ بله درست است یک انتشاراتی در اسپانیا حق چاپ دست‌نوشته‌ای تاریخی را خریده که هیچ…