شغل نشان

برچسب‌ "انتظار"

مالکانی که به امید دریافت«وام بافت فرسوده»خانه خراب شدند!

چنگیز قیاسی | جمعه 14 شهریور 93 - 08:36

به گزارش میهن پست – در حال یکه با روی کارآمدن عباس آخوندی به عنوان پایه گذار شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری…