آرشیو برچسب: انحراف چشم

درمان تنبلی چشم با یک بازی های رایانه ای کمپانی اپل !

درمان تنبلی چشم

درمان تنبلی چشم با یک بازی های رایانه ای کمپانی اپل در حالی انجام پذیر است که این یافته جدید محققان نشان می دهد که په کودکانی دچار تنبلی چشم یا آمبلیوپی هستند که از طریق این بازی می توانند بینایی خود را تقویت و بهبود بخشند. برای مشاهده توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »