آرشیو برچسب: اندازه‌گیری حجم آب

برنامه ناسا برای اندازه‌گیری حجم آب موجود در برف کوه‌ ها

اندازه‌گیری حجم آب

برای بررسی میزان بارش ها و اندازه‌گیری حجم آب موجود در برف کوه‌ ها ناسا در نظر دارد تا طی برنامه ای  برف‌ قله‌ کوهستان‌ها را مورد بررسی ویژه ای قرار دهد که در این میان از ماهواره‌ ها کمک می گیرد. در این میان حجم بسیار زیادی از آب شیرین جهان در برف‌های کوهستان‌ها و جنگل‌های انبوه قرار دارد و دسترسی به آن بسیار مشکل است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »