شغل نشان

برچسب‌ "اندوه"

دلالي براي عدم نشان دادن غم و اندوهمان به ديگران

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۴ شهریور ۹۳ - ۱۲:۵۷

به گزارش ميهن پست – یک مدرس قرآن  بنام منظمي معتقد است شناخت بهترین راه استفاده از شادی، اندوه، خشم و ترس است …