آرشیو برچسب: اندوه

دلالي براي عدم نشان دادن غم و اندوهمان به ديگران

به گزارش ميهن پست – یک مدرس قرآن  بنام منظمي معتقد است شناخت بهترین راه استفاده از شادی، اندوه، خشم و ترس است  چرا كه  انسان چهار نوع هیجان دارد که این چهار هیجان عبارت از شادی، اندوه، خشم و ترس هستند که این چهار مورد هیجان از درون انسان تولید می‌شود.

متن کامل »