آرشیو برچسب: انرؤی

همکاری ایران، عمان و هند برای ساخت خط لوله در زیر دریا

به گزارش میهن پست -یک روزنامه هندی از همکاری تهران، مسقط و دهلی نو برای ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز از زیر دریا خبر داد. مهر به نقل از تایمز هند نوشت ، دهلی نو بار دیگر به فکر احداث خط لوله و خرید انرژی از کشورهای حوزه خلیج فارس افتاده است. اما این بار قرار است این خط لوله با عبور از زیر دریا به هند برسد و دیگر عبور آن از پاکستان مطرح نیست. در ادامه این مطلب آمده است : احداث یک خط لوله انتقال انرژی در منطقه می تواند یکی از پیامدهای مثبت سبک ...

متن کامل »