آرشیو برچسب: انسان اصیل پارسی

زنان ایرانی زندگی ساز و موسیقی ساز

به گزارش میهن پست – ما باور داریم فرهنگساز اصلی و الگوپرداز ابدی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها و برای نام انسان‌ها تنها اوست. تنها حضرت دوست است که «یُحیی و یُمیت و یُمیت و یُحیی بیده الخیر و هُوَ علی کلّ شی قَدیر».

متن کامل »