شغل نشان

برچسب‌ "انفجار بزرگ"

بیگ بنگ و وضعیت جهان هستی قبل از آن در نظریه جدید استیون هاوکینگ ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۴ اسفند ۹۶ - ۰۴:۱۳

بیگ بنگ یا انفجار بزرگ در علم هوافضا و نجوم یک مدل از کیهان‌ شناسی پذیرفته‌ شده جهان، از کهن‌ ترین دوران شناخته‌ شده و تکامل آن…