شغل نشان

برچسب‌ "انفجار ستاره های ستاره KIC 9832227"

انفجار ستاره در صورت فلکی ماکیان را در سال ۲۰۲۲ با چشم غیر مسلح تماشا کنید !

طاهره تکش | سه‌شنبه 07 شهریور 96 - 10:07

انفجار ستاره در صورت فلکی ماکیان را در سال ۲۰۲۲ در حالی توسط دانشمندان پیش بینی شده است که این رخداد جالب نجومی…