شغل نشان

برچسب‌ "انفجار ستاره ASASSN-15lh"

سیاهچاله فضایی ستاره ASASSN-15lh را بعد از انفجار بلعید !

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۲۵ آذر ۹۵ - ۰۹:۱۳

سیاهچاله فضایی ستاره ASASSN-15lh را بعد از انفجار در حالی بلعیده است که دانشمندان با رمزگشایی از نورانی‌ترین و عظیم‌ترین انفجار یک سوپرنوا…