آرشیو برچسب: انفحار ماه

تولد ماه و فرضیه تبخیر بخش بزرگی از زمین

تولد ماه

تولد ماه و تبخیر بخش بزرگی از زمین کشف جدید از ماموریت آپولو  روی سطح ماه است . البته در حال حاضر بیشتر به عنوان یک فرضیه بیان می شود اما این یک فرضیه با دلایل علمی است . برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »