شغل نشان

برچسب‌ "انفحار ماه"

تولد ماه و فرضیه تبخیر بخش بزرگی از زمین

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۹۵ - ۰۲:۱۲

تولد ماه و تبخیر بخش بزرگی از زمین کشف جدید از ماموریت آپولو  روی سطح ماه است . البته در حال حاضر بیشتر…