شغل نشان

برچسب‌ "انقباض عضلات"

آنچه باید در خصوص انقباض یا گرفتگی عضلات بدانید

چنگیز قیاسی | دوشنبه 21 فروردین 96 - 11:00

انقباض یا گرفتگی عضلات زمانی روی می‌دهد که عضله دچار اسپاسم شده و در آن حالت باقی بماند. این حالت توسط هر عاملی…