آرشیو برچسب: اهانت

جزئیات اهانت به پاشایی در برنامه زنده و عصبانیت شدید پرستویی

به گزارش میهن پست –  پرویز پرستویی اسطوره سینمای ایران هم که از بینندگان ثابت خوشا شیراز است از صحبت های رحیم نوروزی حسابی خونش به جوش آمده و می خواسته روی خط زنده برنامه بیاید و جواب رحیم نوروزی را بدهد.

متن کامل »