آرشیو برچسب: اهدا

کودک پنج ساله در مشهد زندگی را به سه کودک بیمار اهدا کرد

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در عمل 443 اهدای عضو این دانشگاه، اعضای سیدهˈغزل اعلمی پورˈ به سه کودک نیازمند این اعضا اهدا و پیوند شد. اعضای این کودک مرگ مغزی که از بیمارستان نهم دی تربت حیدریه اعزام شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد مورد جراحی و پیوند قرار گرفت. بر طبق این گزارش، کلیه های غزل به یک دختر شش ساله و یک پسر 9 ساله به ترتیب ساکن بیرجند و شیروان که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند، پیوند شد. ...

متن کامل »