آرشیو برچسب: اهواره پیامبر ناسا

علت تاریکی سیاره عطارد توسط دانشمندان اعلام شد ؟

علت تاریکی سیاره عطارد توسط دانشمندان در حالی اعلام شدکه تا به حال در خصوص تاریک بودن نخستین سیاره منظومه شمسی از سمت خورشید و یکی از قدیمی‌ترین اجرام آسمانی رصد شده توسط بشر دلایل دیگری اعلام می‌شد؟ تیر یا عطارد کوچک‌ترین و نزدیک‌ترین سیاره به خورشید در منظومهٔ خورشیدی است و با اصطلاح زمینی ها هیچ ماهی ندارد. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »