شغل نشان

برچسب‌ "اورانیوم جهان"

بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهان در چه کشورهایی وجود دارد ؟

مهتاب کیانی | پنج‌شنبه 06 اردیبهشت 97 - 08:06

بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهان در حالی در چند کشور وجود دارد که در یک دهه اخیر اورانیوم به عنوان منبعی برای تولید…