شغل نشان

برچسب‌ "اوریگامی پرندگان"

پروژه چرخه قمری با هنر اوریگامی روی ساختمان

سعید ارجمندی | یکشنبه 15 مرداد 96 - 05:35

پروژه چرخه قمری با هنر اوریگامی روی ساختمان توسط خانم موریس یکی از خلاق ترین هنرمندان در زمینه اوریگامی در اویل سال 2016…