شغل نشان

برچسب‌ "اولین چراغ راهنمایی در ایران"

ایده ساخت چراغ​های راهنمایی از کجا شکل گرفت ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۵۸

تاریخچه چراغ​های راهنمایی به سال ۱۸۶۸ بر می گردد، درست پیش از اختراع اتومبیل و در زمانی که ترافیک شامل چهارپایان، واگن​ها، کالسکه​ها…