آرشیو برچسب: اول دبستان

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

دیکته درس ع کلاس اول دبستان

دیکته درس  ع کلاس اول دبستان علی ـ  معصومه ـ  جمع ـ  عزیز شروع ـ  عمو ـ  عید ـ  مزرعه ـ  دعا ـ  بعد  عروسک ـ  شمع ـ  ساعت ـ عکس ـ  جمعه   عسل ـ عروس ـ  عصر ـ  عبادت ـ  عادت   علف ـ  علامت ـ  عاشورا ـ  تاسوعا ـ  عاقل  علاقه ـ  عدد ـ  جعفر ـ  سعید ـ  کعبه  عینک ـ  جعبه ـ  عجله ـ  مربّع  عقربه ـ دفاع ـ  سعدی معمولی ـ تعمیر معصومه خواهر علی است . سعید بعد از درس وسایل خود را جمع می کند . ما هر کاری را با نام خدا ...

متن کامل »

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

دیکته درس ص کلاس اول دبستان

دیکته درس ص کلاس اول دبستان صدا ـ مخصوص ـ صدف ـ صورت  صاف ـ صابون ـ صندوق ـ صد ـ صف ـ صبر    صفر ـ قرص –ـ قصر ـ نصف ـ مصر ـ منصور صبور ـ صادق ـ صمد ـ صخره ـ تصویر ـ مصرف ناقص ـ صورتی ـ تصادف ـ صدمه صدقه ـ صدیقه ـ فاصله ـ قاصدک   به نام  آفریننده ی چهار فصل قشنگ آسمان صاف و آبی دریا خیلی دیدنی است . مادرم روزی صد صلوات می فرستد. در فصل بهار درختان شکوفه می دهند . صدای موج دریا به آدم آرامش می دهد . من مسواک مخصوص به خودم دارم . صدف های زیادی در دریا زندگی می کنند . مادر بزرگ در صندوق پارچه ...

متن کامل »