آرشیو برچسب: اوپك

كاهش قيمت نفت همچنان ادامه دارد ؟

به گزارش ميهن پست – در ادامه فرايند كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني با نقش آفريني عربستان در راستاي پايين آوردن قيمت طلاي سياه با هدف حكمراني در اين حوزه از اقتصاد جهان همچنان شيب اين بازار به سمت كاهش قيمت مي رود ، كاهش قيمتي كه در ابتدا خود عربستان در ميان صادر كنندگان نفت متضرر اصلي خواهد بود.

متن کامل »