شغل نشان

برچسب‌ "اوپك"

كاهش قيمت نفت همچنان ادامه دارد ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۰۸ فروردین ۹۴ - ۰۶:۵۶

به گزارش ميهن پست – در ادامه فرايند كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني با نقش آفريني عربستان در راستاي پايين آوردن قيمت…