شغل نشان

برچسب‌ "اپلیکیشن‌ Transit"

اپلیکیشن‌ Transit شما را از حرکت قطارها و اتوبوس ها باخبر می کند

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۰۱ مهر ۹۵ - ۰۳:۳۹

اپلیکیشن‌ Transit شما را از حرکت قطارها و اتوبوس ها در حالی با خبر مطلع می کند که در نسخه قدیمی این اپلیکشن…