آرشیو برچسب: اکران فیلم

قدرت اکران چه کسانی در سینماهای ایران بیشتر است ؟

به گزارش میهن پست – حکایت نهادهای قدرتمند دولتی در سینمای ایران، حکایت جالب و البته غریبی است. آن‌ها خودشان سیاست‌گذاری می‌کنند، با بودجه دولتی فیلم می‌سازند در سینمای خودشان به نمایش می‌گذارند و آخر سر هم خودشان از خودشان تقدیر می‌کنند.

متن کامل »