شغل نشان

برچسب‌ "اکسیژن‌سنج‌های خون"

گجتی که میزان اکسیژن خون را نشان می دهد

چنگیز قیاسی | شنبه 22 آذر 93 - 03:21

به گزارش میهن پست – دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی حسگر پوشیدنی جدیدی را برای تعیین میزان اکسیژن خون ارائه داده‌اند.