برچسب‌ "اکوادر"

ترسناکترین تاب بلند جهان در کوههای اکوادور چگونه مشهور شد + ویدیو

چنگیز قیاسی | جمعه 17 دی 95 - 10:57

ترسناکترین تاب بلند جهان در کوههای اکوادور و این که چگونه مشهور و مورد توجه قرار گرفت داستان جالبی دارد ، بدین شرح…