شغل نشان

برچسب‌ "اگزوپلنت"

وجود آب در اگزوپلنت ها توسط محققان تایید شد

سعید ارجمندی | شنبه، ۱۴ دی ۹۸ - ۰۹:۰۲

وجود آب در اگزوپلنت ها در حالی به اثبات رسیده که محققان اکنون می گویند به مقدار بسیار اندکی آب در همه آنها…