شغل نشان

برچسب‌ "بار الکتریکی زمین"

طوفان های خورشیدی چگونه بار الکتریکی زمین را تخلیه می کنند ؟

مهتاب کیانی | پنجشنبه، ۲۳ آذر ۹۶ - ۱۰:۰۰

اگر چه شاید تصور بر این باشد که طوفان‌ های خورشیدی قدرتمند موجب افزایش بار الکتریکی در اتمسفر قطب‌های کره زمین می شوند. در…