شغل نشان

برچسب‌ "بازخورد"

در قبال کنجکاوی جنسی کودکان چه بازخوردی داشته باشیم؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۶ فروردین ۹۳ - ۰۲:۳۱

به گزارش میهن پست – نبودن کانون گرم خانوادگی و کمبود محبت، بی ثباتی و درگیری خانوادگی و بی کفایتی والدین برای راهنمایی…