شغل نشان

برچسب‌ "بازگشت سلول انسان از فضا"

بازگشت سلول انسان از فضا و عکس آن از زیر میکروسکوپ

سعید ارجمندی | جمعه، ۰۹ آبان ۹۹ - ۰۱:۱۴

بازگشت سلول انسان از فضا در حالی خبرساز که این یک پروژه علمی بسیار مهم بوده که توسط آژانس فضایی اروپا اجرا شده…