شغل نشان

برچسب‌ "بال تغییر شکل دهنده"

فناوری تغییر شکل خودکار بال در هواپیماهای آینده بوئینگ !

سعید ارجمندی | یکشنبه، ۱۴ شهریور ۹۵ - ۰۴:۲۱

از فناوری بال های تغییر شکل دهنده در هواپیماهای آینده بوئینگ استفاده خواهد شد . استفاده از این فناوری باعث خواهد شد که…