شغل نشان

برچسب‌ "بذر"

خزانه جهانی بذر با 13 میلیون دلار هزینه در حال بروز شدن است

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 08 اسفند 96 - 06:02

خزانه جهانی بذر سوالبارد در حالی به روز خواهد شد که این انباری در جزیره‌ ای دورافتاده در مجمع‌الجزایر سوالبارد نروژ و در…

خزانه جهانی بذر با چالش گرم شدن زمین و نفوذ آب روبرو شده است ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 30 اردیبهشت 96 - 02:04

خزانه جهانی بذر یا همان بانک جهانی بذر سوالبارد انباری است که در آن با نگهداری دانه انواع گیاهان برای نجات نسل بشر بعد از…