شغل نشان

برچسب‌ "برج تلفن همراه"

نصب برج تلفن همراه روی ماه برنامه یک استارت‌ آپ آلمانی

چنگیز قیاسی | شنبه 21 مرداد 96 - 07:28

نصب برج تلفن همراه روی ماه برنامه یک استارت‌ آپ آلمانی بنام PTScientists است و مهندسان آن قصد دارند تا یک برج تلفن همراه…