شغل نشان

برچسب‌ "برنامه راهبردی"

ضرورت‌ های تدوین برنامه راهبردی در ورزش قهرمانی از نگاه دکتر سعید کاظمی

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۰۳ دی ۹۸ - ۰۱:۳۵

فراگیر شدن ورزش و فعالیت‌های فیزیکی مستمر و منظم در بین اقشار مختلف و تغییر الگوی آن در جامعه، نشان‌دهنده توجه خانواده‌ها و…