شغل نشان

برچسب‌ "بزرگترین برخورد دو سیاه‌ چاله"

بزرگترین برخورد دو سیاه‌ چاله توسط دانشمندان کشف شد !

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۹۹ - ۱۰:۲۳

کشف بزرگترین برخورد دو سیاه‌ چاله و ادغام شدن آنها با هم به لحاظ عمی دارای ارزش بسیار زیادی است. سیاه چاله ها…