شغل نشان

برچسب‌ "بزرگترین قمر زمین"

انفجار ماه چه عواقبی را در بر خواهد داشت ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 03 دی 96 - 10:23

انفجار ماه چه عواقبی را در بر خواهد داشت ؟ این سوالی است که کارشناسان نجوم از بزرگترین ستاره شناسان دنیا پرسیده اند….