شغل نشان

برچسب‌ "بیماری های قندی"

مبارزه با چاقی توسط سازمان بهداشت جهانی با افزایش مالیات بر شکر !

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 21 مهر 95 - 11:44

مبارزه با چاقی توسط سازمان بهداشت جهانی بارها و بارها با راهکارهایی پیشنهادی خاص و البته منطقی که به سیاست گذاران ارائه می…