شغل نشان

برچسب‌ "بی قراری های عاطفی"

تسکین بی قراری های عاطفی با راهکارهایی روانشناسانه ؟

مهتاب کیانی | چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۹۶ - ۰۴:۲۹

تسکین دردهای عاطفی ناشی از جدایی با دوست و یا همسر و به عبارتی تسکین بی قراری های عاطفی با راهکارهای روانشناسانه امکان…