آرشیو برچسب: تجزیه و تحلیل ویدیویی

فناوری هایی که اینترنت را دگرگون خواهند کرد

به گزارش میهن پست – قبل از حضور گسترده ی فناوری دیجیتال و بخصوص اینترنت کسی فکرش را نمی کرد که روزی علم انسان به سمتی پیش برود که مقوله ای بنام اینترنت را شریک زندگی خود بداند. اما در این روزها اگر فقط یک روز یکی از افراد جامعه متوسط شهری که با اینترنت سروکار داشته باشد ، امکان دستیابی به آن برایش مهیا نباشد آن فرد عصبی ، نگران و شاید در راستای انجام فعالیت شغلی خود از کار و زندگی بیفتاد.فناوری که هر روز در حال تغییر و دگرگونی است.

متن کامل »