شغل نشان

برچسب‌ "تزریق بدون درد"

ساخت چسب سوزنی برای تزریق بدون درد در مؤسسه فناوری سوئد

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۲۵ آذر ۹۵ - ۰۲:۰۱

ساخت چسب سوزنی برای تزریق بدون درد در مؤسسه فناوری سوئد در حالی انجام شده که این چسب سوزنی دارای سوزن های بسیار…