شغل نشان

برچسب‌ "تصادف زمین"

تولد ماه و فرضیه تبخیر بخش بزرگی از زمین

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۹۵ - ۰۲:۱۲

تولد ماه و تبخیر بخش بزرگی از زمین کشف جدید از ماموریت آپولو  روی سطح ماه است . البته در حال حاضر بیشتر…

پیدایش حیات در تصادف زمین با سیاره سرگردان ؟

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۱۸ شهریور ۹۵ - ۰۳:۱۱

پیدایش حیات در تصادف زمین با سیاره سرگردان فرضیه جدید است که توسط دانشمندان بیان شده تا علت پیدایش حیات روی سیاره زمین…