آرشیو برچسب: تغییرات اقلیمی جهان

تغییرات اقلیمی زمینه ساز بحران هایی گسترده در جوامع انسانی خواهد شد ؟

تغییرات اقلیمی

 تغییرات اقلیمی زمینه ساز بحران های گسترده انسانی است و حتی به گفته کارشناسان نظامی  زندگی تمامی موجودات را تحت تأثیر قرار می دهد. مسئله ای حیاتی که در سر تا سر دنیا برای کاهش آن هزینه های بسیار زیادی می شود. برای مشاهده توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »