شغل نشان

برچسب‌ "تغییرات اقلیمی"

تغییرات اقلیمی زمینه ساز بحران هایی گسترده در جوامع انسانی خواهد شد ؟

سعید ارجمندی | جمعه، ۱۷ دی ۹۵ - ۱۲:۲۴

 تغییرات اقلیمی زمینه ساز بحران های گسترده انسانی است و حتی به گفته کارشناسان نظامی  زندگی تمامی موجودات را تحت تأثیر قرار می…