شغل نشان

برچسب‌ "تغییرات ژنتیکی اسکات کلی"

تغییرات ژنتیکی اسکات کلی فضانورد نسبت به برادر دوقلوی خود تایید شد ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۲۸ اسفند ۹۶ - ۱۰:۱۱

تغییرات ژنتیکی اسکات کلی فضانورد نسبت به برادر دوقلوی خود در حالی تایید شده ایت که اسکات کلی و مارک کلی تنها دوقلوهای فضانورد…