شغل نشان

برچسب‌ "تغییرات ژنتیکی در محصولات کشاورزی"

شناسایی مولکولی که بدون تغییرات ژنتیکی میزان محصول گندم را افزایش می دهد ؟

چنگیز قیاسی | جمعه، ۲۶ آذر ۹۵ - ۱۲:۴۳

مولکولی که بدون تغییرات ژنتیکی میزان محصول گندم را افزایش می دهد در حالی توسط محققان داشگاه آکسفورد شناسایی شده است که این مولکول…