شغل نشان

برچسب‌ "تغییر شرایط"

تغییر شرایط زندگی با رعایت و توجه به سه اصل مهم و تاثیرگذار ؟

طاهره تکش | یکشنبه، ۱۹ فروردین ۹۷ - ۰۹:۵۹

تغییر شرایط زندگی اگر چه کار سخت و زمان است اما گاهی با تغییر های ساده هم می تواند راه را برای تغییر…