شغل نشان

برچسب‌ "تغییر ژنتیکی"

آیا تغییر ژنتیکی خاطرات ناخوشایند را پاک می کند ؟

طاهره تکش | یکشنبه، ۰۹ اردیبهشت ۹۷ - ۰۲:۵۰

آیا تغییر ژنتیکی خاطرات ناخوشایند را پاک می کند؟ این سوالی است که پاسخ مثبت آن می توان بشر را از مشکلات عدیده…

دوپینگ ژنتیکی هدیه ناخوشایند پیشرفت علم به ورزشکاران ؟

مهتاب کیانی | چهارشنبه، ۰۸ شهریور ۹۶ - ۱۱:۵۰

دوپینگ ژنتیکی هدیه ناخوشایندی از پیشرفت علم به ورزشکاران است که این روزها و در جریان برگزاری بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو بیش…